SISTE INNLEGG

Brigadister fra sør, en intervjuserie i fire deler. Del IV

Marlyn Martínez Rojas: “Me i CNA kjempar for småbønder sin rett til jord, resursar og matsuverenitet”. Kvar haust er Latin-Amerikagruppene vertskap for fire aktivistar frå Colombia og Guatemala. Gjennom ein serie korte intervju vil me presentere deltakarane og nokre av dei erfaringane dei har med seg frå sine organisasjonar. Marlyn kjem frå kystfylket Nariño sør-vest

Brigadister fra sør, en intervjuserie i fire deler. Del III

María Isabel Soc Carrillo er oppteken av mangfaldig kunnskap, kvinnekamp og internasjonal solidaritet Kvar haust er Latin-Amerikagruppene vertskap for fire aktivistar frå våre samarbeidsorganisasjonar i Colombia og Guatemala. Gjennom ein serie korte intervju vil me presentere deltakarane og nokre av dei erfaringane dei har med seg frå sine organisasjonar. María Isabel representerer den guatemalanske organisasjonen

Brigadister fra sør, en intervjuserie i fire deler. Del II

Dioneider Carrascal Santiago: “Solidaritet på tvers av grenser er viktig, me på grasrota må stå saman, og fokusere på dei sakene som samlar oss». Kvar haust er Latin-Amerikagruppene vertskap for fire aktivistar frå Colombia og Guatemala. Gjennom ein serie korte intervju vil me presentere deltakarane og nokre av dei erfaringane dei har med seg frå

Brigadister fra sør, en intervjuserie i fire deler. Del I

Leticia Vásquez de León jobbar med politisk skulering av barn og unge. Ho er bekymra fordi få av dei unge held på urfolksidentiteten. Kvar haust er Latin-Amerikagruppene vertskap for fire aktivistar frå Colombia og Guatemala. Gjennom ein serie korte intervju vil me presentere deltakarane og nokre av dei erfaringane dei har med seg frå sine

Colombianske folkebevegelser på godt og vondt

En viktig grunn til at Colombia ikke er det nye Ville Vesten er folkebevegelsene. Urfolk, svarte, bønder og arbeidere danner slagkraftige bevegelser. Deres medlemmer er undervurdert, underutdannet og underrepresentert. Det mobiliseres på den colombianske landsbygda. Organisasjoner, bevegelser og forhandlingsbord danner en kaotisk mosaikk av akronymer. Noen korte, mange like og andre lange og kryptiske som