8. mars

Siden vi kommer til å feire denne internasjonale kvinnedagen i Brasil går tankene rundt den kvinnelige befolkningen her. Tankene streifer også til Norge med tanke på hvilken betydning den har for oss i dag. I denne anledningen har jeg valgt å skrive om noen av de kampene kvinner i Brasil står ovenfor, samt relatere de vi har hjemme i Norge.

I Brasil er vold og voldtekt mot kvinner et utbredt problem. Dette gjelder kvinner i gaten samt i hjemmet. Den brasilianske stat har opprettet en voldtektsdelegasjon i politiet. Dette nytter ikke når mange saker blir trukket eller henlagt grunnet kvinnens påkledning. En anmeldelse er ofte langvarig og kvinnen må gjennom flere ledd for å fortelle sin historie. Det er ingen sikkerhetsnett hvis kvinnen trenger et sted å oppholde seg etter avhørene eller noen til å ivareta hennes behov. I Norge finnes det ikke en slikt voldtektsdelegasjon, mange saker blir ikke oppklart, fordi politiet ofte ikke har nok ressurser. FNs kvinnekomite kritiserer straffelovgivningen mot voldtekt i Norge. De kritiserer den fordi den ikke står i stil med den internasjonale menneskerettighetsstandarden. Dette er fordi den ikke inkluderer «fravær av oppriktig samtykke» som forklaring for hva en voldtekt er. Det viser seg at 8 av 10 saker blir henlagt av politiet. Det positive er at flere kvinner i dag velger å anmelde voldtektene.

I Brasil er selvbestemt abort fortsatt et ikke-tema. Unntaket er hvis man finner bevis for voldtekt. President Dilma Rouseff prøvde å ta dette med i sin valgkamp, men ble senere tvunget til stillhet om dette tabubelagte temaet. En av årsakene var at den kristne motkandidaten Marina Silva brukte dette mot henne ved valget.
I Norge kom loven om selvbestemt abort i 1964. I praksis er det fortsatt et vanskelig tema. Det finnes helsepersonell som fortsatt ønsker å reservere seg mot selvbestemt abort. 8. mars 2014 var det en stor demonstrasjon i Norge mot «reservasjonsretten for leger». En stor andel av befolkningen viste tydelig stor misnøye mot en vanskeliggjøring av kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Womanpower_logoUtbredelsen av undertrykkelsen av svarte generelt i Brasil er stor. For mørkhudete kvinner er undertrykkelsen større, både fordi hun er mørkhudet og fordi hun er kvinne. Majoriteten av disse kvinnene er de som bor i favelaene (slumstrøk). Her er mangelen på tiltak mot undertrykkelse stor. For å prøve å trekke en linje til Norge er det grupper av innvandrerkvinner som har en vanskelig livssituasjon. De har lite innsikt i hvilke rettigheter de har og hvordan de skal gå frem i systemet for få dem oppfyllt. Årsakene til dette kan være både språk, kultur og at de ikke tidligere er kjent med et så komplekst system som vi har i Norge. Rammeverket for tiltak for inkludering og integrering av kvinner med innvandringsbakgrunn er mangelfull. Det kan tenkes at dette kan skape en form for undertrykkelse.

8. mars er en dag for å minnes de kampene kvinner har hatt gjennom tidene, og ikke la de bli tatt for gitt. For oss selv og for de som ikke har disse rettighetene enda. Det er enda flere kamper å kjempe både hjemme i Norge og her i Brasil. Vi må alle stå sammen for en verden uten undertrykkelse, rasisme og vold.

 

Tekst: Iril Naustdal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.