Bolivia tilbake i FNs Anti-narkotikakonvensjon

Fredag 11. januar kom nyheten om at Bolivia fra februar av er tilbake i FNs narkotikakonvensjon fra 1961 etter å ha trukket seg fra avtalen i 2011 i protest mot at konvensjonen klassifiserer kokabladet på linje med narkotiske stoffer. Bolivia har søkt og drevet internasjonal kampanje for å komme med i konvensjonen igjen med reservasjon om at det i det minste aksepteres tradisjonell bruk av kokabladet innad i Bolivia.

Ettersom kun 15 av 183 medlemsstater la inn protest mot dette (det måtte en tredel, altså 62 stater til for å blokkere Bolivias søknad), ble det klart at Bolivia igjen har blitt del av konvensjonen. Denne innebærer forpliktelser om å fortsette å bidra til kampen mot narkotikatrafikk, organisert kriminalitet og å utrydde ulovlige kokaplantasjer, men Bolivia har altså fått reservasjon når det gjelder tradisjonell bruk av kokabladet.

Massivt fremmøte i La Paz 14. januar

Det ble etter erklæringen som kom fredag, bestemt at mandag 14. januar skulle være en dag med verdsettelse av kokabladet og tradisjonene knyttet til det. Det ble dermed samling flere steder i landet, størst i La Paz og Cochabamba, hvor kokabønder fra områdene rundt strømmet til for å vise samholdet rundt denne tradisjonen og feire anerkjennelsen for den tradisjonelle bruken av kokabladet. På Plaza Villaroel i La Paz ble det etter en marsj av kokabønder fra hele regionen gjennom byen, holdt flere taler av representanter for lokale bondeorganisasjoner og kokaprodusentforeningen i regionen ADEPCOCA i tillegg til at president Evo Morales, som har fått det meste av æren for en suksessfull kampanje, tok turen sammen med visepresident Álvaro García og talte til de fremmøtte.

Tygging av kokabladet og annen tradisjonell bruk, som ingrediens i te og medisinsk bruk mot ulike plager, blant annet mot høydesyke, har lange tradisjoner i kulturer i Andesregionen. Med ny innlemmelse i konvensjonen blir tradisjonell bruk av kokabladet sett på som del av Bolivias tradisjoner og kultur, og ikke som narkotisk bruk. Dette er noe som betyr mye for mange kokaprodusenter for det legale markedet i Bolivia og andre som i lang tid har følt seg stigmatisert av det internasjonale samfunnet. Mange føler nå de har fått en slags form for aksept for deres tradisjoner, kultur og levesett, og anerkjennelse for at kokabladet i sin naturlige form ikke er det samme som kokain og at tygging av kokablader ikke er det samme som å bruke narkotika.

Imidlertid har man ikke fått gjennom kravet om å få fjernet kokabladet fra konvensjonens liste over narkotiske stoffer. Kokabladet blir dermed fortsatt klassifisert på generell basis på linje med narkotiske stoffer som kokain og heroin. Selv om det virker som en lang vei igjen for å oppnå en allmenn oppfatning internasjonalt for at kokabladet i seg selv er noe ganske annet enn kokain, er altså bolivianernes kultur og den tradisjonelle bruken av bladet i Bolivia fått godkjentstempel fra de fleste medlemmene av narkotikakonvensjonen.

Noen påpeker imidlertid at man i realiteten ikke har oppnådd noe nytt siden man egentlig siden en konvensjon fra 1988 har fått aksept for tygging og tradisjonell bruk av kokabladet innenfor Bolivias grenser. Organisasjoner som støtter Bolivias krav mot konvensjonen mener likevel at fredagens nyheter er et viktig skritt framover. Til tross for at landet har hatt en reservasjon siden 1988 har landet og landets legale produksjon vært overvåket av det internasjonale narkotikakontrollstyret (INCB), FNs organ som har ansvar for å holde kontroll med inngåtte anti-narkotikaavtaler. Flere mener at det at Bolivia er tilbake i konvensjonen gjør det klart at produksjon av kokabladet for tygging og annen tradisjonell bruk er lovlig i Bolivia.

Det blir også sagt at fredagens offentliggjøring gjør at Bolivia nå kan forsone sine nasjonale lover med internasjonale avtaler. Bolivia fikk i 2009 ny grunnlov etter folkeavstemning som inkluderte kokabladet og erklærte det som nasjonal kulturarv, en fornybar naturressurs av som del av landets biodiversitet og som sosial samlingsfaktor.

Bolivia verdens tredje største produsent av kokablader med rundt 27000 hektar totalt, hvorav 12000 av disse er legal produksjon.

Tekst og foto: Signe V. Rugtveit, tidligere Bolivia-brigadist som for tiden oppholder seg i Bolivia.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.