Buenos dias fra Guatamala

Høstens brigade har nå tatt over bloggen og dere kan forvente mange oppdateringer fra oss i løpet av de neste 3 månedene. Men først en introduksjon:

Vi er BRIGADA DIGNA RABIA

Brigaden foran vårt veggmaleri i Oventik.

Vi er en svært mangfoldig brigade og består av menn og kvinner fra rundt om kring i Norge – blant annet fra Inderøy i Trøndelag, Kristiansand i Aust-Agder og Nord-Jæren i Rogaland. Vi er 19-35 år, og vi er arbeidere, studenter, nyutdannede og bønder. Selv om vi kommer fra svært forskjellige bakgrunner er det spesielt en ting som knytter oss sammen og det er SOLIDARITETEN.

I løpet av vårt opphold i Mexico og Guatemala vil vi lære om forskjellige kamper som kjempes. Så langt har vi besøkt en landsby uten for Mexico By som kjemper for retten til vann etter at internasjonale blomsterselskaper utnyttet deres naturressurser. Vi skal også lære om organiseringer av sosiale bevegelser, blant annet fra Zapatistene i Mexico og CUC og Conavigua i Guatemala.

Brigadens navn, Digna Rabia, betyr det verdige sinnet. Hittil i brigadeoppholdet har vi sett mye strukturell undertrykking og urettferdighet, og Digna Rabia representerer de følelsene urettferdigheten bringer fram. Behovet for endring står sentralt samtidig som det verdige sinnet er et sinne som samler folk i kampen mot undertrykking.

For å lese en kort introduksjon av hver av brigadistene og for å få jevnligere oppdateringer fra oss, følg oss gjerne på instagram: @solidaritetsbrigadene og facebook: @solidaritetsbrigade

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.