Feminisme på latinamerikansk

Vil du vite hva jeg gjør nå?
Dette spørsmålet stiller den amerikanskfødte nonna Peggy på Senteret for fred og kunst i den lille byen Suchitoto i El Salvador. Ja, hva gjør Peggy nå? Hun og mange andre kvinner peprer sentrum, nabolag og busser med plakater og påskrifter på hus. En kampanje mot vold mot kvinner i det offentlige rom.

«Kvinner som kjemper forandrer verden»
-mujeres luchando y el mundo transformando! Ropes det unisont fra kvinnemarsjen i Mexico by 8. mars. Kravene til en mangfoldig kvinnefront kjemper for et likestilt samfunn. Et samfunn hvor kvinnen faktisk er like mye verdt som en mann. Det høres kanskje enkelt ut. Ja, det skulle jo egentlig være det, men situasjonen er en annen. Jeg skal ikke gi etter for lysten til å komme med tall og statistikker på hvor mye dårligere stilt kvinner er enn menn. Dette er informasjon vi har. Vi trenger heller å høre stemmene, og å bli kjent med det arbeidet som faktisk blir gjort for å fremme kvinners deltagelse på alle fronter i samfunnet.

I 2011 gjennomførte undertegnede, sammen med Kjersti Kanestrøm Lie, en radioserie om «feminisme på latinamerikansk». Serien ble laget for RadiOrakel og gikk på lufta i høst i fem episoder. Under reportasjeturen tok vi opp flere av intervjuene på film og FOKUS ga støtte til å få redigert to små filmsnutter om to av temaene fra radioserien. Filmene er ment som en introduksjon til diskusjon. Ingen av de to filmene klarer å presentere alle sider ved komplekse problemer i El Salvador, men de kan være med på å stille spørsmål til hvordan vi her hjemme i Norge møter utfordringer knyttet til vold mot kvinner, manglende likestilling og utfordringer knyttet til både manns -og kvinnerollen. Hva kan vi lære av Peggy og kvinnene som bruker det offentlige rom for å anmelde vold mot kvinner?

«Kvinner i konflikt og politikk i El Salvador»
-Kvinner hadde en viktig rolle under borgerkrigen i el Salvador, men det betyr ikke at det var med på å endre vår posisjon i samfunnet, sier Ana Miriam Hernandez fra organisasjonen Equipo Maiz i El Salvador.

Uttalelsen er hentet fra filmsnutten om «kvinner i konflikt og politikk i Latin-Amerika». I tillegg til Hernandez, møter man også tidligere geriljasoldat Sandra som bor i Cinquera, og nonna Peggy som har jobbet i Suchitoto med kvinner siden 1984. Hver av de tre kvinnene har vært og er organiserte og engasjerte i kvinnekamp, men fra tre forskjellige posisjoner. Sandra har sterke erfaringer som tidligere geriljasoldat og hennes utgangspunkt for å engasjere seg var volden hennes egen familie og landsby ble utsatt for før og under borgerkrigen.

Ana Miriam Hernandez fra Equipo Maíz jobber ut ifra et mer tradisjonelt feministisk perspektiv i en organisasjon i hovedstaten. Hun er svært kritisk til om kvinners deltagelse i borgerkrigen i det hele tatt har hatt noen effekt og hun kritiserer venstresidas parti, FMLN, for å ikke være bedre på å jobbe for økt likestilling. Peggy fra Suchitoto begynte sitt engasjement for kvinnesaken da hun i etterkant av krigen innså at ingen kvinner ble anerkjent for arbeidet de gjorde under borgerkrigen. Gjennom konkrete aksjoner i Suchitoto setter de fokus på vold mot kvinner.

Du kan se filmen her:

Fagorganiserte kvinner i El Salvador
Film nummer to, om fagorganiserte kvinner i maquilaindustrien, tar utgangspunkt i hvordan det har vært en voldsom økning av kvinner i arbeid etter at maquilaene gjorde sitt inntog i El Salvador på 70-tallet. Desverre så er dette fabrikker som er helt eller delvis fritatt alt som har med arbeiderrettigheter å gjøre og i El Salvador er 85 prosent av de ansatte på maquilaene kvinner. Vi intervjuer generalsekretær, Marta Saldaña i FEASIES (Forbund for uavhengige fagforeninger i El Salvador), Roberto Saldaña fra FEASIES og tre kvinner fra fagforeningen Cazadores i San Salvador. FEASIES forsøker å bistå kvinner som ønsker å organisere seg, og de forteller at maquilaindustrien er veldig lukket og at det å organisere seg kan bety å miste jobben for mange kvinner. De tre fagforeningsrepresentantene fra Cazadores forteller om hvordan de har jobbet for å etablere fagforeningen. Selv om fagforeningen er etablert blir de fremdeles diskriminerte og det er hele tiden en kamp mot ledelsen for å sikre arbeidernes rettigheter.

Du kan se filmen her:

Foto: Kvinner i kamp fra høstbrigaden 2011 sin fotoutstilling, tilgjengelig i dette innlegget.

4 kommentarer til Feminisme på latinamerikansk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *