Høstbrigaden til Colombia 2017

Brigaden i konflikt 2017
Anniken Karlyme Wullum brigadist

Anniken Karlyme Wullum, brigadist på høstbrigaden til Colombia 2017.
Mail: anniken.wu@gmail.com. Jeg er frå Trønderhovudstaden. Jobber med presse, afrosamfunn og bondebevegelse.

Marie Skogvang Stork brigadist

Marie Kristine Skogvang Stork, brigadist på høstbrigaden til Colombia 2017.
Mail: marie.skogvang@gmail.com. Jeg kommer fra Bodø, jobber med foto og video og skal på brigade jobbe med kvinners rettigheter.

Marianne Myrmel Bjelland brigadst

Marianne Myrmel Bjelland, brigadist på høstbrigaden til Colombia 2017.
Jeg er fra Ås. Mail: mabjella@gmail.com. Jobber med kvinneorganisasjoner og bondebevegelse.

Josefine Horn brigadist

Josefine Horn brigadist på høstbrigaden til Colombia 2017.
Mail: josefinee.horn@gmail.com. Jeg kommer fra Valdres. Er ansvarlig for SoMe på brigaden! Jobber med afrocolombianske spørsmål og bondebevegelse.

Elise Øksnes Fjordbakk brigadist

Elise Øksnes Fjordbakk er brigadist på høstbrigaden til Colombia 2017.
Mail: elise-fjordbakk@hotmail.com. Jeg er fra Horten, jobber med foto og video, og med urfolk som kjemper for retten til jord og bondebevegelse i Catatumbo.

Eirik Andresen Brånen brigadist

Eirik Andresen Brånen, brigadist på høstbrigaden til Colombia 2017.
Jeg er fra Toten. Mail: eirik.branen@gmail.com. Jobber med jordokkuperende urfolk!

Trym Daniel Rødvik brigadist

Trym Daniel Rødvik, brigadist på høstbrigaden til Colombia 2017.
Mail: trydro@live.no. Jeg er fra Hamar, redaksjonsmedlem i tidsskriftet Latin-Amerika, jobber med bønder, jordbrukspolitikk og urfolksspørsmål.

Johannes Laundal brigadist

Johannes Laundal er brigadist på høstbrigaden til Colombia 2017. Mail: johannes.laundal@icloud.com. Kjeme ifrå Flekkefjord. He ansvar for bloggen. Jobba med afrosamfunn og småbønder nord i Cauca.

Nora Hannisdal brigadist

Nora Hannisdal, brigadist på høstbrigaden til Colombia 2017. Mail: nora.hannisdal@gmail.com. Er fra Trondheim, jobber med retten til jord, narkoproblematikk, og multinasjonale selskaper.

Marte Mørk brigadist

Marte Mørk, brigadist på høstbrigaden til Colombia 2017.
Mail: marmoe6@gmail.com. Kjem frå Tynset (Tynz), jobber spesielt med bønder og bondebevegelser sør i Colombia.

Sigrid Høeg brigadist

Sigrid Høeg, brigadist på høstbrigaden til Colombia 2017.
Mail: sigrid.e.s.hoeg@gmail.com. Jeg er fra Mortensrud i Oslo. Jobber med kvinners rettigheter, jordokkupasjon, urfolk og miljø. Ansvarlig for sosiale medier på brigaden.

Foto: Marie Skogvang Stork og Elise Fjordbakk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.