Husokkupasjon i Sao Paulo

São Paulo, Brasil

Under en av karnevalets mest intense dager, og mens tusenvis av mennesker tramper takten til samba i São Paulos gater, er 70 familier samlet i en høyblokk i Barra Funda, vest i byen. Slitne øyne og alvorlige ansiktsuttrykk reflekterer situasjonen de befinner seg i. For seks måneder siden okkuperte de den tomme bygningen, som de senere kalte Dandara, og som siden har vært deres hjem. De er integrert i nabolaget, og barna deres har begynt på skolen i nærområdet.

Grunnen til at de er samlet denne kvelden er at de har mottatt utkastelsesordre. Om utkastelsen blir realisert, vil de på nytt bli kastet ut på gata, og kanskje vil de få ødelagt sine eiendeler. De fleste av familiene har vært gjennom slike prosesser tidligere. En kvinne forteller at hun i hele 26 år har måttet okkupere noen av São Paulos mange tusen tomme bygninger, og hun har vært utsatt for flere voldelige utkastelser. Hun har fem barn, og selv om hun har jobb, er hun langt unna og kunne betale leie i byen hvor prisene stadig stiger, mens lønningene, når de finnes, står bom stille.

terra livre 3

«Så mange hus bare for rotter og kakkerlakker, mens folk må bo på gata. Burde det ikke være motsatt?»

Familiene har ulik opprinnelse. Peru, Bahia og São Paulo er noen av stedene. De har til felles at de tilhører de aller mest marginaliserte sektorene i Brasil. Sektorene som er fratatt det meste, og som kun bes om billig arbeidskraft, intet annet. Familiene er medlemmer av Folkebevegelsen for land og by Terra Livre, en av de mange folkebevegelsene som gjennom okkupasjon av tomme bygg og jord som ikke oppfyller det som den brasilianske grunnloven definerer som ”sosial funksjon” setter fokus på arbeiderklassens rett til å leve verdige liv. Ifølge tall fra Terra Livres hjemmeside, står 290 000 bygg tomme i São Paulo – nok til å huse de 130 000 familiene som lever i risiko. Terra Livre er en fem år gammel organisasjon, og eksisterer i sju av Brasils delstater.

For familiene er det viktig å gjennomføre en ny okkupasjon raskt, for å garantere tak over hodet for barna, samt et sted å lagre møbler. Derfor har de bestemt seg for å okkupere et tomt bygg i det sentrale og rike nabolaget Pinheros, hvor det finnes få okkupasjoner fra før. ”Okkupasjonen er strategisk fra et politisk og et humant perspektiv”, sier et medlem av Terra Livre, som er ansvarlig for menneskerettigheter. ”Det haster, på grunn av utkastelsesordren som er satt til 20. februar, men det er også for å vise at disse personene har rett til å bo et godt sted. Et sted med barnehager, skoler, helseklinikker og offentlig transport”.

terra livre

Politivold er en bekymring for husokkupantene.

I stillhet drar familiene mot det tomme bygget i Pinheros, og i følget har de med seg jornalister fra alternative medier, som skal dokumentere dersom familiene utsettes for politivold. Ingen snakker mens de kommer seg inn gjennom hovedinngangen i bygget, og mange er bekymret. Det finnes tilfeller der private sikkerhetsvakter, som blir betalt for å bli boende i de tomme bygningene, har tatt imot okkupanter med skuddsalver. Denne ganger skjer det heldigvis ikke. Vakten godtar å snakke med familiene, og bestemmer seg for å dra sin vei så fort solen går opp, og gatene blir tryggere. ”Det er viktig at vaktene bestemmer selv hva de ønsker å gjøre”, forklarer et medlem av Terra Livre. ”Om de ønsker å bo her sammen med oss, er de invitert, men de har frihet til å bestemme om de drar eller blir. Vi løser det gjennom dialog.”

Bygget er eiet av banken Banco Santos, hvis eier er en stor bygårdseier i Brasil, som har flere korrupsjonsskandaler i kofferten. Bygget, som ser ut til å ha inneholdt både kontorer og luksusleiligheter, har vært tomt i mer enn ti år. Etter å ha utforsket bygget må familiene vurdere hvilke forbedringer de kan gjøre for å kunne bebo bygget på en trygg måte. Mange vinduer har falt ut, og veggene har flere strukturelle feil.

tierra livre 4

Terra Livre kjemper for retten til bolig for alle.

“Mange stigmatiserer oss som tyver”, sier en kvinne. ”Men ingen gjør dette fordi de liker det. Vi vil betale husleie, men prisene er for høye, og vi klarer det ikke selv om vi har jobber. Dessverre er fattiges liv slik. Enten okkuperer du for å overleve, eller så bor du på gata”.

Tekst: Susanne Normann

Foto: Susanne Norman/CMI Guatemala

Teksten har tidligere vært på trykk hos CMI Guate og Subversiones.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.