Jordkonflikt i Guatemala

Alt vi trenger er en liten jordflekk slik at vi kan dyrke det vi trenger for å overleve.

Dette er budskapet som uttrykkes fra befolkningen i den Guatemalanske regionen Polochic.

Polochic er en region som ligger i et dalstrøk noen timers kjøretur fra Guatemala by. Innbyggerne i Polochic er i stor grad urfolk og tilhører urfolksgruppene Maya. De har bodd i området i generasjoner og jorda har vært – og er fremdeles i dag – det viktigst for deres livsgrunnlag. Det er jorda som gir dem arbeid, inntekt og matsikkerhet.

En historisk konsentrasjon av makt og ressurser

Tilgangen på jord for den vanlige Guatemalteker er likevel ikke en selvfølge. Helt siden spanjolenes inntog på 1500-tallet har jordfordelingen i landet vært skjev. Makten og ressursene i landet har siden den gang vært konsentrert på noen få hender og fordelingen av jord har vert ekstrem skjev. For eksempel besitter i dag 22 av landets rikeste og mektigste familier 70 prosent av jorda i landet. Denne konsentrasjonen av ressurser er blant annet muliggjort gjennom en historisk diskriminering og rasisme mot urbefolkning, som tilsvarer over 50 prosent av landets befolkning. I tillegg har landets militærstyre gjennom de siste tiårene på brutalt vist bidratt til å opprettholde en systematisk skjev fordeling av ressursene. Borgerkrigen som herjet landet i 36 år er et eksempel på hvordan styresmaktene har misbrukt sin makt i kampen om jord og ressurser.

Konfliktene vedvarer

I 1996 ble det inngått en fredsavtale i Guatemala. Likevel settes det spørsmåltegn til om fred virkelig er en realitet i landet eller om det kun gjelder på papiret. Det er fremdeles store konflikter i landet. Urbefolkningen er fremdeles under sterk diskriminering og undertrykkelse, militæret er fremdeles godt synlig og tvangsfordrivelse av urbefolkningen gjør seg fortsatt gjeldende. Det er et økende problem med store nasjonale og internasjonale selskaper som kommer inn i landsbyer og stjeler eller lurer til seg land fra lokalbefolkningen. Disse selskapene buker deres makt, penger og allianser med staten til å manipulere til seg jorda som lokalbefolkningen har dyrket i generasjoner. Dette skjer ofte på ulovlig vis, der enten landsbyen ikke blir konsultert i prosessen eller der selskapene manipulerer eller bestikker landsbyene til å gå med på avtaler. Dette har resultert i at flere landsbyer og familier i Guatemala har blitt tvangsfordrevet fra sine hjem, de har mistet deres eiendeler og mistet jorda som er deres livsgrunnlag. Taktikken mange slike selskaper bruker for å forsikre seg om at folk flytter og ikke kommer tilbake, er i mange tilfeller så brutal at de setter fyr på hele landsbyer og brenner ned alt som finnes av hus og eiendeler.

Regionen Polochic har hatt store problemer med slike selskaper og det finnes i dag flere store monokultiver med afrikansk palme og sukkerrør. Polochic er en svært konfliktfylt region, der flere landsbyer har opplevd – og opplever fremdeles i dag – å bli tvangsfordrevet fra hjemmene sine på grunn av slike selskapers inntog. Dette har ført til at mange har mistet jorda si og står i en håpløs situasjon der de ikke kan dyrke det det de trenger for å overleve og der de mister sitt arbeid og sin kilde til inntekt.

En tøff kamp

Under et besøk i Polochic fikk vi møte representanter fra flere landsbyer i området. De var kommet for å forteller sine historier og dele sine fortellinger om kampen for rettferdighet og retten til et livsgrunnlag. De fortalte om en tøff og vanskelig kamp som kjempes mot både selskapene, makthaverne i landet og deres allierte. Flere fortalte om en manglende respekt fra selskapene og statens side og at vold og politikk aktivt brukes for å trykke ned befolkningen. Staten og selskapene manipulerer loven i egen favør, slik at selskapene kan fortsette sin ekspansjon og slik at plantasjene fremstår som om de er opprettet på lovlig vis.

Innbyggerne i Polochic beskriver en vanskelig situasjon der mange har mistet sitt livsgrunnlag. Etter å ha mistet jorda si er det flere som har prøvd å så mais i utkanten av de store plantasjene i håp om å få noen avlinger å høste. Dette blir ofte møtt med lite respekt fra plantasjeeierne og det finnes flere eksempler på at de kjører over og ødelegger avlingene. Det er i tillegg vanskelig å dyrke her, ettersom jorda blir ekstremt utarma på grunn av alle kjemikaliene som brukes på plantasjene.

Representantene fra Polochic forteller om en landsby som organiserer seg og kjemper hardt, men som må forholde seg til en stat som mangler både respekt og en vilje til å lytte. En av de oppmøtte forteller om en stat som er i allianse med dem som besitter økonomiske ressurser. Så lenge selskapene fortsetter å kaste millioner av dollar til staten er kampen vanskelig for folk på grasrotnivå. Den vanlige innbygger på landsbygda har ikke økonomisk kapital å stille opp med mot slike selskaper. En av representantene beskriver situasjonen som en sykdom uten kur. Den eneste løsningen er å få ut alle selskapene, og så lenge staten favoriserer kapital fremfor borgernes rettigheter står innbyggerne i Polochic fremfor en tøff kamp.

Tekst: Gro Malene Vestøl,  brigadist på LAGs vårbrigade til Nicaragua.
Toppfoto:  Corn on the cob av El Canche under Creative Commons.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *