Norge-Brasil? Det er olje, det.

Plattform på Peregrinofeltet i Brazil - Statoils største utenfor Norge

Platform på Peregrino-feltet i Brasil – Statoils største utenfor Norge.

De siste fire årene har det skjedd en revolusjon i forholdet Norge-Brasil. Handelen mellom de to landene har skutt i været, norske investeringer er mangedoblet og over 150 norske selskaper er nå etablert i Brasil.

Hva har skjedd? Svaret er olje.

Brasil er det nye Klondyke
Brasil har de siste årene funnet enorme mengder olje utenfor kysten, langt mer enn det alle Norges felter i Nordsjøen inneholder til sammen. Norges oljeindustri, som har teknologi for å bore på dypt vann, ser derfor på Brasil som det nye Klondyke. På grunn av disse oljefeltene er Norges eksport til Brasil for første gang i historien ikke totalt dominert av klippfisk. I 2010 gikk utstyr og deler til oljeleting forbi bacalhau i eksportverdi.

De nye oljefunnene har også ført til at Brasil er det landet Norge investerer mest i, etter USA og EU. Vi investerer mye mer i Brasil enn i de andre BRIKS-landene Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Statoil og Hydro er de to selskapene som leder an. Statoil hadde i 2011 investert omtrent 30 milliarder i oljeleting i Brasil. Hydro, i en annen sektor, riktignok, omtrent det samme etter at de kjøpte aluminiumsdelen av det brasilianske gruveselskapet Vale. Det er norgeshistoriens største utenlandsoppkjøp noensinne.

Det norske klimaparadokset
Norge har lovet inntil seks milliarder kroner i støtte til Brasil for å redusere landets utslipp av klimagasser. Pengene går inn i det brasilianske Amazonasfondet og brukes på ulike prosjekter for å beskytte regnskogen. Det er ypperlig! Seks milliarder kan høres mye ut, men det blir bare småpenger i forhold til det AS Norge investerer i noen av de mest forurensende næringene i Brasil: olje og aluminium.

Dette er et paradoks som norske myndigheter ser ut til å leve ganske komfortabelt med. I mitt hode henger det ikke på greip. Min utfordring blir derfor: Øk norske investeringer i miljøvennlige næringer til samme nivå som investeringene i de forurensende næringene. Først da kan vi begynne å snakke om at vi VIRKELIG gjør en forskjell i Brasil.

Tekst: Torkjell Leira (en versjon av innlegget har vært publisert på forfatterens egen blogg).
Foto: Statoil, fra OffShoreEnergyToday

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *