Om Bloggen

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon.
Vi arbeider for å spre informasjon om forholdene i Latin-Amerika og støtte de som jobber
for en bedre framtid på kontinentet. En viktig del av dette arbeidet er å finne alternativer
til markedsliberalismen, følge opp demokratiserings- og fredsprosesser, samt å arbeide for
grunnleggende menneskerettigheter.

Folk og røvere i Latin-Amerika er LAGs nye informasjonskanal som har en målsetning om å nå lesere med interesse for Latin-Amerika. Vi ønsker at bloggen skal være et levende, engasjerende og aktuelt forum for både formidling og debatt. Våre skribenter er hovedsaklig latinamerikanere
i Norge og nordmenn i Latin-Amerika, og bidrar slik med førstehåndsinformasjon fra kontinentet. Med jevnlige innlegg ønsker de å formidle et variert og nyansert perspektiv på et vidt spekter av tema som berører latinamerikanske forhold, gjerne med fokus på saker som ikke settes på dagsordenen i andre medier. Som leser er du hjertelig velkommen til å delta i debatten så lenge du følger vår enkle bloggfilosofi;

Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill – for øvrig kan man blogge hva man
vil!