SISTE INNLEGG

Colombia: Rapport fra okkupert jord

Foto Elise Fjordbakk latinamerikagriuppene brigade

Hjemme i Norge snakkes det om fred i Colombia, men her lar ikke eksemplene på det motsatte vente på seg. Sør-vest Colombia kjemper urfolket Nasa for å ta tilbake kontrollen over sine tradisjonelle områder. Hæren og opprørspolitiet bruker dødelige midler for å hindre dem. Eirik A. Brånen er aktivist i Motmakt og solidaritetsbrigadist for Latin-

Brigaden i konflikt 2017

Høstbrigaden til Colombia 2017

Foto: Marie Skogvang Stork og Elise Fjordbakk

Marte Mørk brigade

Bondens kamp

På første uteopphold har Marte og Trym vært i fylket Nariño, sør i Colombia. Samarbeidspartneren i området er CNA (Coordinador Nacional Agrario – Den nasjonale jordbrukskoordinatoren) og vi har oppholdt oss mest i lokalsamfunnene i San Pablo og la laguna de la Cocha. Det å være bonde er ikke bare-bare. Dette gjelder i store deler

Foto: Amanda Iversen Orlich

En privilegert straff

I forrige uke var jeg i retten for en sivilt ulydig aksjon for å forsvare Førdefjorden fra forurensende gruveslam. Bare timer etter dro jeg ut på den colombianske landsbygda, til El Rosal, for å bo sammen med en liten kvinneorganisasjon i tre uker. På grunn av tidsforskjellen sto jeg opp klokken to på natta for

Brigadister fra sør, en intervjuserie i fire deler. Del IV

Marlyn Martínez Rojas: “Me i CNA kjempar for småbønder sin rett til jord, resursar og matsuverenitet”. Kvar haust er Latin-Amerikagruppene vertskap for fire aktivistar frå Colombia og Guatemala. Gjennom ein serie korte intervju vil me presentere deltakarane og nokre av dei erfaringane dei har med seg frå sine organisasjonar. Marlyn kjem frå kystfylket Nariño sør-vest