Skolehverdagen i okkupasjonsleir

 

Utdanning og skolering er fundamentalt for MST, de jordløses bevegelse, i kampen om jordreform og rettferdighet.

Dette kommer tydelig frem i okkupasjonsleiren Herdeiros da luta de Porecatu. Her er skolen en viktig del av hverdagen til menneskene som bor her. Skolen har eksistert i ti år, like lenge som okkupasjonaleiren  selv, men at MSTs okkupasjonsleirer har egen skole er ikke en selvfølge. Andre okkupasjonsleirer i området har ikke egne skoler og sender derfor barna på skole til byene.

I dag er skolen lagt bedre, mer organisert og har flere fasiliteter enn tidligere. I begynnelsen var skolen kun for de yngste barna, fra 1-4 trinn. I dag tilbys barna hele skoleløpet fra barneskole til videregående. Skolen fikk strøm for fire år siden, internett fikk skolen i fjord. I år har det også blitt organisert voksenopplæring, alfabetisering for voksen i leiren som ikke kan lese og skrive.

På skolen arbeider det 26 lærere, de fleste bor selv i okkupasjonsleiren, som er fast ansatt og blir finansiert gjennom staten. Skolen følger det samme pensumet som offentlige skoler i Parana, men har i tillegg noen verdier fra MST som kommer tydelig frem i skolehverdagen. Blant annet i historie og geografi inkluderer skolen flere perspektiver enn det offentlige pensumet for å skape et mer reflektert og lokalt bilde.

Natieli da Silva Celestiuo (24 år). Har jobbet på skolen i åtte år med pedagogisk koordinasjon. Takk for intervjuet og informasjonen du delte med oss. Foto: Andrea Lyngholm

Skolebyggene er dekorert med politiske budskap og malerier. Rett bak skolen ligger det en stor hage hvor barna lærer å arbeide med jorda, dyrke og produsere mat. Samtidig er skolen drevet på kollektivt arbeid, der familiene i bosetningen roterer på å vaske fellesområder og lage varm lunsj som elevene får servert hver dag.

Elevene spiser lunsj i spisesalen. Foto: Guro Stafseth

Mange av skolebarna deltar også på skoleundervisning i den nærliggende byen Porecatu på ettermiddagen. Her fokuseres det på praktisk opplæring og arbeid. Her møter flere av barna fra okkupasjonen fordommer og dette fører ofte til stigmatisering mellom barna fra okkupasjonsleiren og barna fra byen. Mange i byene har lite kunnskap om livet og organiseringen i okkupasjonleirene og MST som bevegelse.

Her følger en bildeserie som illustrerer skolehverdagen i okkupasjonsleiren Herdeiros da luta de Porecatu:

Inngangen til skolen. Foto: Andrea Lyngholm

«Arbeid og bevissthet avgjør klassefrigjøringen» «Jeg foretrekker å dø kjempende enn å dø av sult»  Foto: Guro Stafseth

Gjennom praktisk arbeid lærer barna å jobbe med jorda. Foto: Guro Stafseth

Foto: Guro Stafseth

Elever som arbeider i skolens hage. Foto: Guro Stafseth

Foto: Guro Stafseth

Guro Stafseth (22). Ansvarlig for blogg. Mail: guro.stafseth@live.no

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.