TIPNIS

TIPNIS (Parque nacional Isibóro Sécure) ligger mellom Beni og Cochabamba og har et areal på cirka 12.000 km2. Der bor fire forskjellige folkegrupper (Yucarés, Mojeños og Chimanes (urbefolkninger) og en fjerde gruppe som er innflyttere fra Altiplanoet). Området som er konfliktfylt er San Ignacio de Moxos y Loreto i Beni, og Villa Tunari og Morocha i Cochabamba.

Den bolivianske urbefolkningen motsetter seg byggingen av veien fra Villa Tunari til San Ignacio de Moxos, en strekning på 306 km som det brasilianske selskapet OAS vil bygge, til en kostnad av 477 millioner dollar. Veien skal gå fra to økologiske reservater i TIPNIS, og dette bekymrer den bolivianske urbefolkningen og de fleste bolivianere, som frykter avskogning i nordenden og kokadyrking i sørsiden.

Innbyggerne i La Paz ønsker demonstrantene velkommen.

På grunn av dette har det vært to demonstrasjonstog som kom til hovedstaden i Bolivia, ledet av urbefolkningen fra TIPNIS, for å beskytte miljø og økologi. Både i det første (oktober 2011) og det andre demonstrasjonstoget (juni 2012), var demonstrasjonene ikkevoldelige, men likevel ble urbefolkningen mishandlet av store politistyrker, uten hensyn til barna som var med. Kvinner og barn var hovedaktørene i demonstrasjonene, og når de kom frem til La Paz viste både kvinner og menn solidaritet mot dem og bar barna de siste kilometerne, samt tok med sine egne barn for å vise sin støtte til TIPNIS-folket. Det var også demonstrasjoner for å vise dem støtte i de fleste byene i Bolivia.

Demonstrantene fra TIPNIS og diverse miljøvernorganisasjoner ber regjeringen om full gjennomføring av FNs konvensjon 164 om urfolks rettigheter, som har lovs kraft i Bolivia siden 2007. De ber også president Evo Morales oppfylle loven om dyreliv og nasjonalparker, som i sin paragraf §32 slår fast at «i parker, reservater, oppholdssted for dyreliv tillates ikke aktiviteter som går mot de formål som de ble opprettet for, og heller ikke bli kolonisert eller fragmentert, slik det bestemmes etter reglene i denne lov og andre lover.»

Massiv oppslutning i La Paz.

«Det er budsjettert med 100 millioner dollar ekstra slik at man kan bygge rundt nasjonalparken vår, vi mener ikke at man ikke skal bygge veien i dette området, vi vil bare at man skal respektere og se på andre alternativer, denne omveien betyr 1- 1 ½ time ekstra» sa Presidenten i Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

I forbindelse med demonstrasjonene skal Presidenten ha sagt: ”Hvis jeg hadde hatt tid, hadde jeg reist for å sjarmere Yuracarés-kvinnene og overbevise dem om å ikke motsette seg; så, gutter, dere har instruks fra Presidenten om å sjarmere Yuracarés-kvinnene og Trinidad-kvinnene, for å overbevise dem om å ikke motsette seg byggingen av veien. Vedtatt?”

(PEÑA RODRIGUEZ ALFREDO, Evadas el libro sin fin, pg. 82.3ra Edición, 2012.)

Nylig har store deler av Bolivia satt seg i sving for å nominere disse demonstrasjonstogene til Nobels Fredspris. Hittil er det samlet tusenvis av underskrifter i en vellykket kampanje, og det blir også samlet nyhetsmateriell slik som bilder, videoer, reportasjer og bøker som skal sendes til Den Norske Nobelkomité i Norge innen fristen går ut i oktober.

Alle foto: Joanne Tatiana Maidana Lagos

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *