Todos a votar!?

Søndag 28. oktober var det lokalvalg i Chile. Det var en merkedag i og med at det fra og med dette valget var frivillig å stemme!

Det at en demokratisk rettighet som det å få stemme ved frie valg kan være obligatorisk, kan virke noe merkelig på mange, i hvert fall gjorde det det på meg første gangen jeg hørte om det, da i Peru. Det har vært obligatorisk å stemme ved valg i Chile fram til nå, selv om det skal poengteres at det dreier seg om en obligatorisk plikt med visse modifikasjoner. Det har nemlig vært slik at det har vært frivillig å registrere seg som stemmegiver etter fylte 18 år. Det var ingen automatisk oppføring når man ble myndig, men hadde du først registrert deg som velger, så var du forpliktet til å fortsette å stemme ved alle fremtidige valg. Det var muligheter for å søke fritak ved sykdom, utenlandsopphold og liknende. Sanksjonene ved å ikke følge opp sin plikt uten å ha søkt om fritak, var bøter.

En annen viktig endring ved dette valget er at stemmelokaler, -lister og -avlukker er felles for menn og kvinner. Det har faktisk vært slik til nå. Jeg trodde nesten ikke på dette da jeg hørte det – at kvinner og menn har hatt forskjellige valglokaler og at det har vært separate valglister for menn og kvinner!

En mulig delforklaring jeg har fått på dette er diktaturtiden, en lang periode på 15 år da man ikke hadde valg. Ved gjeninnføringen av demokrati og frie valg i 1989/-90, fortsatte man med valgloven og de prosedyrene som var gjeldende før diktaturet, det vil si tidlig på 70-tallet. Så er det kanskje først nå tiden har vært moden for endringer som disse.

Endringen med frivillig valgdeltakelse gjorde at man var spent på velgeroppslutningen, naturlig nok. I skrivende stund rapporteres det om en lav oppslutning på 40%.

Mange jeg har snakket med her i Santiago er også svært overrasket over de mange og uventede endringene valgeresultatene har gitt. Ordførerkandidater man anså som sikre, og som har sittet med vervet i foregående periode med god oppslutning og støtte, blir byttet ut med nye. Mange virker også overrasket over venstresidens framgang i flere bydeler.

I bydelen der jeg bor, ble et av Salvador Allendes barnebarn, Maya Fernández Allende, valgt til ordfører. Dette har en sterk symbolbetydning i et land som er så splittet høyre- og venstreside politisk, og som fortsatt er preget av militærkuppet og -diktaturet på så mange måter.

Valgsendinger på TV fra valgdagen kunne rapportere om noen tilfeller av slossing i stemmelokaler, beskyldninger om veiledning av en velger og enkelte mindre aksjoner, men i det store og det hele virker valgdagen til å ha gått forholdsvis rolig for seg.

Foto: Cathrine

En kommentar til Todos a votar!?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.