Uteopphold i Pinares – et lokalsamfunn i protest

I løpet av vårt siste uteopphold på landsbygda i Guatemala, tilbrakte Hanna Pauline, Rebecca og jeg, Embla, ti dager i landsbyen Pinares, i fylket Alta Verapaz. Det ble et sterkt møte, i et avsidesliggende område, med bønder som har tatt opp kampen mot den multinasjonale kapitalen og internasjonale selskapers herjinger.

Pinares er et lokalsamfunn som består av 32 comunidades – mindre småsamfunn. Under den interne, væpnede konflikten i Guatemala, var Pinares utsatt for massakre, og folket led mye. Etter at fredsavtalen ble underskrevet i 1996 kom det positive endringer til Pinares. Det var fredeligere enn før, og utdanningsmulighetene var flere. Likevel skulle det ikke vare lenge før grådige øyne kastet sitt blikk på de forlokkende naturressursene i området.

Både gruve- og vannkraftselskaper opererer nå i området. Denne aktiviteten er ikke uproblematisk. De som bor i området praktiserer mayaenes kosmovisjon. For dem er både vannet og jorda hellig – noe de mener at selskapene ikke forstår og ikke tar hensyn til. Etter vannkraftselskapenes inntog, har det blitt vanskeligere å få tak i drikkevann. Lokalbefolkningen vet at de har krav på å bli konsultert før gjennomføringen av slike prosjekter, men konsultasjonene har enten vært mangelfulle eller uteblitt helt. Selskapene har også forsøkt å kjøpe samtykke og sympati fra enkelte i lokalbefolkningen ved for eksempel å tilby helsetjenester. Dette har videre generert uenighet og konflikt mellom de som fristes av selskapenes tilbud og de som kjemper imot selskapene.

”Vi er triste og føler smerte. Mange er redde. Vi organiserer oss for å gjøre motstand mot selskapenes urettferdige handlinger, men er redde for å bli arrestert om vi demonstrerer.”

Francisco Tec Caaal, innbygger i Pinares og medlem i organisasjonen CODECA

Maktforholdene er helt uproporsjonale i denne konflikten. På den ene siden står bøndene som har svært begrensede økonomiske ressurser og som føler seg glemt av egne myndigheter. På den andre siden har du store, kapitalsterke selskaper med internasjonale aksjeeiere. Oddsene er ikke i Pinares’ favør.

Allikevel er lokalbefolkningen i motstand – og har vært det i mange år. De aller fleste vi møter er medlemmer i organisasjonen CODECA (Comité de Desarrollo Campesino). Gjennom CODECA kjemper de for nasjonalisering av energisektoren. Innbyggerne i Pinares er ikke nødvendigvis mot all vannkraft, men mener at et minstekrav må være at naboene blir konsultert og at strømmen som utvinnes må komme lokalbefolkningen til gode.

Tekst: Embla Jørgensen

Foto: Hanna Pauline Eick Menes

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *